KursutbudFagkurs Sikkerhetsfaget

For kandidater og lærlinger i vekterfaget

Arbeidsmiljø ISO 45001


Kurs i HMS Standard IOGP 423 og IOGP 423-01. Med fokus på praktisk tilnærming samt revisjon av gjeldende standard.